เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง     เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย หรือ Body Fat Percentage คือสัดส่วนร้อยละของไขมันทั้งหมดในร่างกายของเรา รวมทั้งไขมันที่จำเป็นและไขมันส่วนเกิน (ไขมันใต้ชั้นผิวหนัง และไขมันในช่องท้อง) โดยเทียบกับน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งค่า Body Fat Percent ที่ได้ ในบางกรณีอาจไม่แม่นยำเสมอไป เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เพศ การสะสมไขมัน การสร้างกล้ามเนื้อในผู้ที่ออกกำลังกาย เป็นต้น     เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย มีความสำคัญต่อการประเมินสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อให้เราสามารถวางแผนการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เพื่อการควบคุมน้ำหนักได้   วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย     การหาค่า Body Fat Percent หรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย มีอยู่หลายสูตรด้วยกัน ดังนี้ 1. วัดผ่านเครื่องมือในหน้าเว็บไซต์ (สูตรคำนวณ US Navy Formula)    ในปัจจุบันนี้ เราสามารถใช้การคำนวณผ่านเครื่องมือในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอก คือ เพศ น้ำหนัก (กิโลกรัม) รอบข้อมือ (เซนติเมตร) รอบเอว…

body fat percent คืออะไร

Body Fat Percent คืออะไร สำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างไร และเราควรมี Body Fat เท่าไหร่

Body Fat Percent คืออะไร และเราควรมี Body Fat เท่าไหร่     ในบทความนี้เราจะพูดถึงว่า Body Fat Percent คืออะไร มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของเราอย่างไร เราจะวัดค่าได้อย่างไร และต้องมี Body Fat เท่าไหร่ จึงจะเรียกว่าเหมาะสม และถ้าอยากหุ่นดีแบบสุขภาพดี จะต้องมี Body Fat กี่เปอร์เซ็นต์ หากคุณต้องการได้หุ่นแบบในฝันของคุณ   Body Fat Percent คืออะไร     Body Fat Percent หรือ Body Fat Percentage คืออะไร ก็คือสัดส่วนของไขมันในร่างกายของเรา (ทั้งไขมันจำเป็นและไขมันส่วนเกิน) ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับน้ำหนักร่างกาย เช่น หากเราหนัก 50 กิโลกรัม และมีปริมาณไขมันในร่างกายหนัก 10 กิโลกรัม ก็แสดงว่ามีไขมันในร่างกาย หรือ Body Fat Percent 20%…