เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง     เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย หรือ Body Fat Percentage คือสัดส่วนร้อยละของไขมันทั้งหมดในร่างกายของเรา รวมทั้งไขมันที่จำเป็นและไขมันส่วนเกิน (ไขมันใต้ชั้นผิวหนัง และไขมันในช่องท้อง) โดยเทียบกับน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งค่า Body Fat Percent ที่ได้ ในบางกรณีอาจไม่แม่นยำเสมอไป เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เพศ การสะสมไขมัน การสร้างกล้ามเนื้อในผู้ที่ออกกำลังกาย เป็นต้น     เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย มีความสำคัญต่อการประเมินสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อให้เราสามารถวางแผนการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เพื่อการควบคุมน้ำหนักได้   วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย     การหาค่า Body Fat Percent หรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย มีอยู่หลายสูตรด้วยกัน ดังนี้ 1. วัดผ่านเครื่องมือในหน้าเว็บไซต์ (สูตรคำนวณ US Navy Formula)    ในปัจจุบันนี้ เราสามารถใช้การคำนวณผ่านเครื่องมือในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอก คือ เพศ น้ำหนัก (กิโลกรัม) รอบข้อมือ (เซนติเมตร) รอบเอว…