เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล

Bodivis

วิจัยพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล ร่วมกับ 5 โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุด

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis ที่ชั่งน้ำหนักดิจิตอล

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาวิจัย เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย มากกว่า 14 ปี และความช่วยเหลือของ 5 โรงพยาบาล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน ทำให้ Bodivis สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย จากอาสาสมัครที่ได้รับการทดสอบตามทฤษฎีองค์ประกอบร่างกายของ Bodivis  เพื่อนำมาวิจัยพัฒนาจนออกมาเป็น Bodivis รุ่น H1

ผ่านการรับการรับรองได้รับ US FDA

 

 1. Chinese PLA (People’s Liberation Army) General Hospital
 2. Peking Union Medical College Hospital
 3. China-Japan Friendship Hospital,
 4. Peking University Third Hospital
 5. Xin Hua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine

 

ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายของ Bodivis ได้ทำการสอบเทียบผลลัพธ์กับอาสาสมัครของเราครั้งแล้วครั้งเล่าจนเสร็จสมบูรณ์ และ Bodivis ได้พัฒนาชิพของเราเอง ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาจากมหาวิทยาลัยซิงหัว ซึ่งเคยทำงานให้กับโครงการอวกาศของจีน

รีวิว เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักอัจฉริยะ

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis

ผ่านการสอบเทียบถึง 3 เทคโนโลยี เพื่อรับประกันความถูกต้อง และแม่นยำ

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis ผ่านการสอบเทียบสามเทคโนโลยี

1. Dual Energy X-Ray : ฉายรังสี X พลังงานต่ำ 2 ค่าพลังงานผ่านร่างกาย โดยรังสีจะลดทอนพลังงานโดยกระดูกและเนื้อเยื่อ ซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน หลังจากนั้นเครื่องจะคำนวณหาความหนาแน่น

 

2. Nuclear Magnetic Resonance Imaging (NMRI) : การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก หรือ การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ

Magnetic resonance imaging (MRI) หรือ Nuclear Magnetic Resonance imaging (NMRI) , or Magnetic Resonance Tomography (MRT)

คือเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยาเพื่อการตรวจทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆ

โดยเครื่องตรวจที่ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความเข้มสูงในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย

 

3. Isotope Labeling Technology : ไอโซโทป เป็นชื่อเรียกธาตุต่างๆ ที่มีรังสีทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้วงการแพทย์ให้ความสนใจนำมาประยุกต์ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทางการแพทย์ การตรวจ วินิจฉัยโรค และใช้เพื่อการบำบัดรักษาโรคหลายชนิด เช่นเดียวกับการคิดค้น เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis ซึ่งเราเรียกกิจกรรมทางการแพทย์สาขานี้ ว่า Nuclear Medicine หรือ ชื่อเรียกในภาษาไทยว่า สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis สามารถวัดค่าต่างๆ ในร่างกายได้ถึง 21 ค่า

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าน้ำหนัก

Weight : น้ำหนัก

บ่งบอกถึงน้ำหนักรวมทั้งร่างกาย แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุง

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดเปอร์เซ็นไขมัน

Body Fat Rate : เปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงภาวะโรคอ้วน หรือผอมเกินไป ใช้ในการกำหนดรูปร่างควบคู่ไปกับค่า BMI โดย เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis ตรวจวัดไขมันทั้งใต้ผิวหนัง และไขมันในช่องท้อง แต่ไม่รวมไขมันในหลอดเลือด

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าไขมัน

Fat : มวลไขมัน

คือพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายเก็บไว้สำรองในรูปของไขมันทั้งใต้ผิวหนัง และไขมันในช่องท้อง แต่ถ้าสะสมไขมันมากเกินไปจนส่งผลให้เกิดภาวะโรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่ากล้ามเนื้อ

Muscle : กล้ามเนื้อ

เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย คือ กล้ามเนื้อเรียบ (จะอยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย) และกล้ามเนื้อลาย (จะยืดติดกับกระดูก) มีหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรง ช่วยให้มีการยืดหยุ่นไปกับการเคลื่อนไหว

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่า BMI

BMI : ดัชนีมวลกาย

การประเมินภาวะน้ำหนักขาด เกิน หรือเหมาะสมกับเกณฑ์ โดยอิงกับส่วนสูง สำหรับการประเมินภาวะโรคอ้วน ต้องใช้ควบคู่ไปกับปริมาณไขมันในร่างกาย เนื่องจากในคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะ แต่ไขมันไม่เกินเกณฑ์ ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงภาวะโรคอ้วนเสมอไป

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าโปรตีน

Protein : โปรตีนในร่างกาย

มีหน้าที่ผลิตและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย และยังเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ ถ้าหากร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ร่างกายจะดึงโปรตีนไปใช้เป็นพลังงาน ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าน้ำ

Water : ปริมาณน้ำในร่างกาย

หน้าที่ลำเลียงสารอาหาร ออกซิเจน และอื่นๆ รวมทั้งรักษาสมดุลอุณหภูมิ ซึ่งช่วยทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันและน้ำตาล การที่ร่างกายสูญเสียน้ำหรือมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อระบบการเผาผลาญได้

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่ากระดูก

Sclerotin : กระดูก

มีหน้าที่ช่วยค้ำจุนโครงร่างของร่างกาย หากน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมกับมวลกระดูกที่รองรับน้ำหนักได้ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของกระดูก รวมถึงข้อต่อต่างๆ และเมื่ออายุมากขึ้น แร่ธาตุในกระดูกจะค่อยๆ สลายตัว ทำให้สูญเสียความหนาแน่น จึงนำไปสู่โรคกระดูกพรุนหรือบางได้

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่ากล้ามเนื้อกระดูก

มวลกล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle)

เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ยืดติดกับกระดูก เมื่อมีการออกกำลังกายมากหรือหนักขึ้น จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้มีขนาดใหญ่และแข็งแรง ยิ่งกล้ามเนื้อลายมีขนาดใหญ่มากเท่าไร ก็ยิ่งมีความต้องการปริมาณโปรตีนสูงขึ้นด้วย ซึ่ง เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis สามารถตรวจสอบมวลกล้ามเนื้อลายได้ด้วย

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าน้ำหนัก

Weight Control :  แนะนำการควบคุมน้ำหนัก

บ่งบอกให้ทราบว่าตัวเราเองควรจะลดน้ำหนักอีกกี่กิโลกรัม

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าความอ้วน

Obesity Levels :  ระดับความอ้วน

แสดงถึงสถานะของโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันในร่างกาย โดยแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะโรคอ้วน

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าแบบฟอร์มร่างกาย

Bodily Form :  แบบฟอร์มทางร่างกาย

เป็นตัวกำหนดรูปร่างของร่างกาย โดยการเทียบกันของไขมันในร่างกายกับ BMI ยิ่งมีไขมันในร่างกายมาก ก็จะยิ่งอ้วนมาก

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดดัชนีร่างกาย

Body Index :  ดัชนีร่างกาย

บ่งบอกถึงภาพรวมของสุขภาพร่างกาย โดยประเมินจากค่าต่างๆ ที่วัดผลได้รวมกัน ยิ่งคะแนนสูงจะแสดงถึงสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังนำไปจัดลำดับเมื่อมีการเปรียบเทียบกับคนอื่น

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดอายุร่างกาย

Physical Age : อายุร่างกาย

แสดงถึงสุขภาพของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์น้ำหนักตัว และปริมาณของไขมัน กล้ามเนื้อของร่างกายที่เหมาะสมต่อเพศและวัย ถ้า Physical Age สูงกว่าอายุจริง ก็แสดงว่าจะต้องปรับอัตราการเผาผลาญให้ดียิ่งขึ้น จึงจะทำให้อายุร่างกายดียิ่งขึ้นตามไป

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าการควบคุมไขมัน

Fat Control : แนะนำการควบคุมไขมัน

บ่งบอกให้ทราบว่าตัวเราเองควรจะลดไขมันอีกกี่กิโลกรัม

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่ากล้ามเนื้อ

Muscle Control : แนะนำการควบคุมกล้ามเนื้อ

บ่งบอกให้ทราบว่าตัวเราเองควรจะเพิ่มกล้ามเนื้ออีกกี่กิโลกรัม

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าควบคุมไขมัน

Lean body Mass : ร่างกายปราศจากไขมัน

ใช้ในการดูร่างกายที่ปราศจากไขมัน ให้ได้กล้ามเนื้อที่เด่นชัด เนื่องจากร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน การหาสัดส่วนที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องใช้เวลาที่เหมาะสม โภชนาการที่ดี การพักผ่อนที่เพียงพอ และการฟื้นฟูร่างกายควบคู่กันไป

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่า BMR

BMR : อัตราการเผาผลาญพลังงาน

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis สามารถบอกถึงค่าพลังงานต่ำสุดที่ร่างกายต้องการขั้นพื้นฐาน การลดอาหารเพื่อลดปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานต่อวัน และเมื่ออายุมากขึ้น BMR จะเริ่มลดลงเรื่อยๆ จึงควรออกกำลังกายให้มากขึ้นตามไปด้วย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณของพลังงานที่ใช้และลดปริมาณไขมันในร่างกาย

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าไขมันในช่องท้อง

Visceral Fat Index : ดัชนีไขมันในช่องท้อง

จะแทรกอยู่ระหว่างอวัยวะภายในช่องท้อง เพื่อป้องกันความเสียหาย จากการกระทบกระแทก เมื่อไขมันในช่องท้องสูงเกินช่วงปกติ ก็จะสามารถละลายเข้าสู่หลอดเลือดได้ และจะไหลไปตามเลือด ก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจ และภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันต่อไป

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวัดค่าน้ำหนักมาตรฐาน

Standard Weight : น้ำหนักมาตรฐาน

บ่งบอก และแนะนำให้ทราบถึงน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมกับร่างกาย

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis สามารถวิเคราะห์โภชนาการ

คำแนะนำในการรับประทานอาหาร (Diet Suggestion)

บ่งบอกให้ทราบว่าตัวเราเองควรจะควบคุมการรับประทานอาหารอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การลดไขมันหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ

คำแนะนำในการออกกำลังกาย (Exercise Suggestion)

แสดงคำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ โดยมีการแนะนำรูปแบบ วิธี เวลา ชนิด ความเหมาะสมในการออกกำลังกายอย่างละเอียด รวมถึงแนะนำส่วนที่ต้องเพิ่ม หรือลด เช่น การลดไขมัน การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

Application เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน

เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis อัจฉริยะ

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน ที่ชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis มีผู้ใช้มากกว่า 11 ล้านคนทั่วโลก

มีผู้ใช้มากกว่า 11 ล้านคนทั่วโลก

บันทึกผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 10,000 คน !!!

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis รองรับภาษาไทย

รองรับภาษาไทย 100%  พร้อมทั้งมีภาษาอื่นๆให้เลือกหลากหลายภาษา

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis มีคำแนะนำให้เลือก

มีคำแนะนำให้เลือก : สำหรับการควบคุมน้ำหนัก

 

 • Diet Suggestion : คำแนะนำ ควบคุมอาหาร จะมีการคำนวณแคลอรี่ ข้อมูลโภชนาการอาหารในแต่ละมื้อพร้อมเมนูอาหาร ให้เลือก ( เช้า, กลางวัน, เย็น )

 

 • Exercise Suggestion คำแนะนำ การออกกำลังกาย จะคำนวณ ระยะเวลาที่ต้องออกกำลังกายในกีฬาแต่ละประเภท รวมทั้งคำนวณพลังงานที่ใช้ต่อระยะเวลาที่ออกกำลังกายในแต่ละประเภทกีฬา เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ตีแบต ฯลฯ
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน

Bodivis Smart Digital Body Fat Scale H1

Dimensions : 320 X 320 X 21mm

Product Weight : 3 kg

Connection : Bluetooth 4.0 or above

7,900.- 3,000.-

Certifications : การรับรองมาตรฐานต่างๆ ของ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis การรับรองมาตรฐานต่างๆ

Bodivis Certifications : เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

 1. CE
 2. ROHS
 3. ISO13485
 4. FDA
 5. ISO 9001
 6. So On
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis CE

1. CE เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป การมีเครื่องหมาย CE กำกับบนสินค้าจะทำให้สินค้านั้นสามารถวางจำหน่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ European Economic Area (EEA) ซึ่งประกอบด้วยสหภาพยุโรป หรือ European Community (EU) และ สมาคมการค้าเสรียุโรป หรือ European Free Trade Association (EFTA) ยกเว้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมาชิกแต่ละประเทศจะดำเนินการออกกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป หรือ EC Directives ที่กี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมาย CE

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis rosh

2. RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis ISO13485

3. ISO 13485 คือ มาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis FDA

4. FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐฯนั่นเอง

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน Bodivis ISO9001

5. ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร

 

ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก จนกลายเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพมาตรฐานในการค้าระดับสากลอีกด้วย คุณจึงไว้ใจได้ในคุณภาพของเครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมัน เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Bodivis